ในยุคเซ็นโกคุ—ยุคสมัยที่ผู้แพ้ต้องสูญเสียทุกอย่าง
โชคชะตาได้นำพาจอมดาบอาชินะ อิชชิน ที่กำลังจะสร้างอาณาจักรของตัวเอง
ให้มาพบกับหนึ่งซามูไรผู้โดดเดี่ยว...

©SHIN YAMAMOTO 2019
©2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc.
All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners

ในยุคเซ็นโกคุ—ยุคสมัยที่ผู้แพ้ต้องสูญเสียทุกอย่าง
โชคชะตาได้นำพาจอมดาบอาชินะ อิชชิน ที่กำลังจะสร้างอาณาจักรของตัวเอง
ให้มาพบกับหนึ่งซามูไรผู้โดดเดี่ยว...

©SHIN YAMAMOTO 2019
©2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners

E commerce Developer Bangkok Thailand Magento Ecommerce Bangkok Thailand