4 รายการ
(LN) แผน NTR แฟนรุ่นพี่ แค้นนี้ต้องชำระ เล่ม 3
(LN) แผน NTR แฟนรุ่นพี่ แค้นนี้ต้องชำระ เล่ม 2
(LN) แผน NTR แฟนรุ่นพี่ แค้นนี้ต้องชำระ เล่ม 1