7 รายการ
(LN) สุดยอดมือสังหารอวตารมาต่างโลก เล่ม 5
(LN) สุดยอดมือสังหารอวตารมาต่างโลก เล่ม 4
(LN) สุดยอดมือสังหาร อวตารมาต่างโลก เล่ม 3
(LN) สุดยอดมือสังหาร อวตารมาต่างโลก เล่ม 2
(LN) สุดยอดมือสังหาร อวตารมาต่างโลก เล่ม 1