ตำแหน่งงานว่าง

IT Support Staff
Responsibilities and Duties :
 • Install, configure, and troubleshoot hardware and software issues for workstations and IT devices.
 • Perform IT infrastructure monitoring and preventive maintenance.
 • Coordinate with the head office (Kadokawa) for complicated technical issues.
 • Provide technical information or advice about IT products to users.
 • Manage multiple cases at one time and prioritize tasks based on urgency.
 • Prepare and install standard programs into laptops for new devices.
 • Coordinating with vendor and including internal department.
Qualification :
 • A bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering, or Information Technology educational background, and relevant experiences or related fields.
 • 1-3 years experience in IT support.
 • Excellent attention to detail and good problem-solving skills.
 • Excellent interpersonal skills.
 • Good communication skills in Thai and English.
สวัสดิการพนักงาน :
 • เวลาเข้า-ออกงานยืดหยุ่น
 • Company Trip ประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 • ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าของสำนักพิมพ์ PHOENIX และสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
 • และอีกมากมาย

ส่ง Resume และผลงานที่ผ่านมาที่ hr@kadokawa-amarin.co.th กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า "สมัครงานตำแหน่ง IT Support Staff [ชื่อ สกุล]" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-095-5602 (คุณเอ) ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

วันที่ประกาศ 21/02/2024

Product Owner / Product Manager
Responsibilities :
 • Analyze business requirements and identify opportunities to scale eCommerce platform.
 • Research and analyze customer needs to improve website user experiences.
 • Develop a roadmap and drive product new features from concept to launch.
 • Lead and oversee the eCommerce platform product development projects.
 • Investigate any website issues to identify root causes and collaborate with developer team to solve the issues.
 • Analyze product usage and customer feedback to improve product and report to management team.
 • Be a key contact person that serves as a bridge between development team and business stakeholders.
 • Support eCommerce operation such as task automation or process improvement.
Qualification :
 • Bachelor's degree in computer science, engineering, information technology or related fields.
 • 1-3 years of experience as a system analyst, product owner, software engineer or web developer.
 • Knowledge of PHP, Java script, HTML, CSS.
 • Strong communication, project management and problem solving skills.
 • Strong analytical and strategic thinking skills.
 • Self-motivated, eager to learn and embrace new challenges.
 • Able to communicate in English is a must.
 • Experienced working with Magento is a big plus.
 • หากพร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการพนักงาน :
 • เวลาเข้า-ออกงานยืดหยุ่น
 • Company Trip ประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 • ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าของสำนักพิมพ์ PHOENIX และสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
 • และอีกมากมาย

ส่ง Resume และผลงานที่ผ่านมาที่ hr@kadokawa-amarin.co.th กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า "Product Owner / Product Manager [ชื่อ สกุล]" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-095-5602 (คุณเอ) ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

วันที่ประกาศ 21/02/2024

Digital Marketing Staff - พนักงานชั่วคราว ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน
Responsibilities :
 • Develop and implement online advertising plans and strategies that align with our business goals and target audience.
 • Track and analyze the performance and effectiveness of our online ads using various tools and metrics, from brand awareness to conversion campaign.
 • Research and test creative and landing pages for online ads to reach the right target audience, lower cost-per-acquisition, and higher conversion rates.
 • Identify and implement key opportunities, best practices and new trends in online advertising and content creation, including paid search, retargeting, social network advertising, and content distribution and placement networks.
Requirements :
 • Bachelor’s degree in marketing, communication, or a related field.
 • Proven experience as an online advertising or a similar role.
 • Solid knowledge and understanding of online advertising tools and techniques, such as Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, etc.
 • Experience with analytical and reporting tools, including Tableau, Google Analytics, and Data Studio.
 • Strong analytical and strategic thinking skills.
 • Ability to make data-driven decisions.
 • Ability to work under pressure and manage multiple projects and deadlines.
 • Proficiency in Microsoft Office and other relevant software.
 • หากพร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการพนักงาน :
 • เวลาเข้า-ออกงานยืดหยุ่น
 • Company Trip ประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 • ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าของสำนักพิมพ์ PHOENIX และสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
 • และอีกมากมาย

ส่ง Resume และผลงานที่ผ่านมาที่ hr@kadokawa-amarin.co.th กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า "สมัครงานตำแหน่ง Digital Marketing Staff - พนักงานชั่วคราว ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน - [ชื่อ สกุล]" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-095-5602 (คุณเอ) ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

วันที่ประกาศ 19/02/2024

Retail Manager
Responsibilities and Duties :
 • Responsible for the overall success of retail operations driving sales, reinforcing operations, and store leadership management & development.
 • Develop mid- and long-term strategies in order to achieve growth projections.
 • Effectiveness work together with marketing team to evaluate and measure sales performance to meet or exceeds business goals.
 • Awareness and perfection of the merchandising in stores through auditing stores for standards in sales, operations, customer service standards, and merchandising as well as policies and procedures.
 • Recruit and selection qualified store staffs.
 • Communicate and collaborate with internal and external parties to achieve store objectives.
 • Handle other assigned projects.
Qualification :
 • 5 years experience.
 • A bachelor's degree in any related fields with minimum of 5 years of experience in publishing/retail.
 • Proven successful experience as a Retail Manager.
 • Excellent organizing and leadership skills.
 • Outstanding communication and interpersonal abilities.
 • Good command of English.
สวัสดิการพนักงาน :
 • เวลาเข้า-ออกงานยืดหยุ่น
 • Company Trip ประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 • ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าของสำนักพิมพ์ PHOENIX และสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์
 • และอีกมากมาย

ส่ง Resume มาที่อีเมล hr@kadokawa-amarin.co.th กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า "สมัครงานตำแหน่ง Retail Manager - [ชื่อ สกุล]" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-095-5602 (คุณเอ) ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

วันที่ประกาศ 12/07/2023

นักแปลไลท์โนเวล (ฟรีแลนซ์)
Responsibilities and Duties :
 • มีความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับดีเยี่ยม
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง สละสลวย
 • มีประสบการณ์การแปลนิยายหรือไลท์โนเวลภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถทำงานได้ตามกำหนด รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

ส่ง Resume ผลสอบวัดระดับ (ถ้ามี) และผลงานที่ผ่านมาที่อีเมล hr@kadokawa-amarin.co.th และ production.ctrl@kadokawa-amarin.co.th (ทั้ง 2 email) กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลว่า "สมัครงานตำแหน่ง นักแปลไลท์โนเวล (ฟรีแลนซ์) - [ชื่อ สกุล]" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-095-5602 (คุณเอ) ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

วันที่ประกาศ 26/5/2023

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่? mail ติดต่อเรา