3 รายการ
(MG) ซาช่าจังกับเพื่อนชายนายโอตาคุ เล่ม 1
(MG) Complete Set ซาช่าจังกับเพื่อนชายนายโอตาคุ เล่ม 1