นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า และการคืนเงิน

หากพบสินค้าไม่สมบูรณ์จากกระบวนการจัดพิมพ์ ชำรุดหรือเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่คุณลูกค้าสั่งซื้อ ทางสำนักพิมพ์ Phoenix มีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับคุณลูกค้า ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนด้านล่างดังนี้


หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง เช่น สินค้าฉีกขาด มุมยุบ สันหนังสือยุบ ฯลฯ ที่สามารถเห็นได้เด่นชัด (แจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

2. สินค้าไม่สมบูรณ์ จากกระบวนการจัดพิมพ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการอ่าน เช่น จำนวนหน้าไม่ครบ, หน้าซ้ำ และหน้าสลับ เป็นต้น (แจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสต๊อกสินค้า ณ วันที่รับเคลมด้วย)


สินค้าที่ไม่ถือว่าเป็นสินค้ามีตำหนิ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเปลี่ยน 

1. กรณีรอยขีดข่วน รอยดันนูน หรือมุมหนังสืองอ อันเกิดจากการซีลหนังสือ เพียงเล็กน้อยที่สามารถหายได้ด้วยการนำของมีน้ำหนักผิวเรียบวางทับ และรอยเปื้อนจากกาวหรือฝุ่นที่สามารถเช็ดออกได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจพบได้จากขั้นตอนการผลิตหรือการจัดเก็บสินค้า ไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีตำหนิ

2. กรณีสั่งสินค้าผิด หรือสั่งซ้ำ อันเกิดจากความผิดพลาดของคุณลูกค้าเอง ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงิน


เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า

1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ Phoenix เท่านั้น กล่าวคือ เว็บไซต์ www.phoenixnext.com และงานอีเว้นท์ที่สำนักพิมพ์เป็นผู้จัด สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางอื่นๆ จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทางสำนักพิมพ์ได้เนื่องจากเป็นสินค้าที่ถูกจัดการโดยต่างระบบ (กรุณาติดต่อผ่านร้านค้าหรือช่องทางที่ทางสั่งซื้อมาโดยตรง)

2. การเคลมสินค้าสูญหาย กรุณาทำการบันทึกคลิปวีดีโอขณะแกะพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลม เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาส่งสินค้าสูญหายในกรณีที่ลูกค้าไม่มีคลิปวีดีโอ

3. การพิจารณาส่งเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงินเป็นดุลยพินิจของสำนักพิมพ์และถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ขั้นตอนเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า

1. หากสินค้าเข้าตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสินค้า จะต้องแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักพิมพ์รายงานไว้กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ติดต่อสำนักพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ที่ คลิก )

2. ระบุรายละเอียดเพื่อดำเนินการเคลมสินค้าดังนี้  

  • หมายเลขคำสั่งซื้อ

  • รูปถ่ายกล่องพัสดุ

  • รูปถ่ายสินค้าที่มีตำหนิ

  • คลิปวีดีโอขณะแกะกล่องพัสดุ หรือตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสินค้า
  • ใบเสร็จรับเงิน

  • ชื่อและที่อยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่

3. หลังจากเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว กรุณาส่งสินค้าชำรุดมาได้ที่ คลังสินค้า​ mitsui (ส่งเคลม PHOENIX) โครงการทีพาร์คบางพลี 3 173/18,หมู่9 ถนนเลียบคลองส่งน้ำ สุวรรณภูมิ ต.บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540​

4. สินค้าชำรุดจะต้องส่งมาที่สำนักพิมพ์ภายใน 3 วัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว (นับวันที่บริษัทขนส่งได้รับพัสดุ) เพื่อไม่ให้หลุดจากการตรวจรับสินค้า