นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า และการคืนเงิน

หากพบสินค้าไม่สมบูรณ์จากกระบวนการจัดพิมพ์ ชำรุดหรือเสียหายจากการขนส่ง  หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่คุณลูกค้าสั่งซื้อ  ทางสำนักพิมพ์ Phoenix มีความยินดีที่จะเปลี่ยนคืนสินค้าให้กับคุณลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนด้านล่างดังนี้ค่ะ 


หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าไม่สมบูรณ์ จากกระบวนการจัดพิมพ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการอ่าน เช่น จำนวนหน้าไม่ครบ, หน้าซ้ำ, และหน้าสลับ เป็นต้น

2. สินค้าชำรุด เสียหายจากการขนส่ง เช่น สินค้าฉีกขาด มุมยุบ สันหนังสือยุบ และอื่นๆ ที่สามารถเห็นได้เด่นชัด


สินค้าที่ไม่ถือว่าเป็นสินค้ามีตำหนิ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเปลี่ยน 

1. กรณีรอยขีดข่วน รอยดันนูน หรือมุมหนังสืองอ อันเกิดจากการซีลหนังสือ  เพียงเล็กน้อย และรอยเปื้อนจากกาวที่สามารถเช็ดออกได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้จากขั้นตอนการผลิต ไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีตำหนิ

2. กรณีสั่งสินค้าผิด หรือสั่งซ้ำ อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้สั่งเอง ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงิน


เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า

1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ Phoenix เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น www.phoenixnext.com และในงานสัปดาห์หนังสือ สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางอื่นๆ  จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทางสำนักพิมพ์ได้

2. การพิจารณาเพื่อเปลี่ยนสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสำนักพิมพ์ ถือเป็นที่สิ้นสุด


ขั้นตอนเพื่อขอเปลี่ยนสินค้า


1. เมื่อพบว่าสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ จะต้องทำการแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน  2 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ติดต่อสำนักพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ที่ คลิก )

2. โดยรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการระบุ เพื่อดำเนินการเคลมสินค้ามีดังนี้ 

  • หมายเลขคำสั่งซื้อ

  • วันที่ได้รับสินค้า

  • รูปถ่ายกล่องพัสดุ

  • รูปถ่ายสินค้าที่มีตำหนิ 

  • ใบเสร็จรับเงิน

  • ชื่อและที่อยู่ เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่

  • และส่งสินค้าชำรุด มาได้ที่  บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด 378 ถ.ชัยพฤกษ์-บรมราชชนนี, แขวง/เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

3. สินค้าชำรุด/ มีตำหนิ จะต้องส่งมาที่สำนักพิมพ์ ภายใน 3 วันหลังจากที่คุณลูกค้าติดต่อสำนักพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนสินค้า