Pre order

• การสั่ง Pre-Order สามารถเลือกรับของแถมพรีเมี่ยมได้เช่นกัน
• ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้า Pre-Order รวมกับสินค้าอื่น จะทำให้ออเดอร์นั้นไม่ถูกจัดส่งในทันที แต่จะจัดส่งพร้อมกันกับสินค้า Pre-Order แทน
• สินค้าทั้งออเดอร์จะถูกจัดส่ง ณ วันที่สินค้าทุกชิ้นอยู่ในสถานะพร้อมจัดส่ง
• คอร์สเรียนไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์และห้ามทำการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นทั้งหมดในเว็บไซต์เพราะสินค้าในออเดอร์นั้นทั้งหมดจะไม่ถูกจัดส่ง

ซ่อนแถบข้าง Grid List

1 รายการ

ซ่อนแถบข้าง Grid List

1 รายการ

E commerce Developer Bangkok Thailand Magento Ecommerce Bangkok Thailand