ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีปรับปรุงเว็บไซต์

จากเหตุการณ์ที่ www.phoenixnext.com ถูกโจมตีโดยผู้ไม่หวังดี สำนักพิมพ์มิได้นิ่งนอนใจและทำการตรวจสอบตลอดมา เมื่อประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงในระดับที่ต้องระมัดระวัง สำนักพิมพ์จึงให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์และเห็นว่า เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระดับสูงสุดจึงควรให้ปิดบริการเว็บไซต์และจัดสร้างเว็บไซต์และระบบการซื้อขายใหม่ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ณ ปัจจุบัน ได้รับการป้องกันจากการโจมตีดังกล่าวแล้ว รวมถึงสำนักพิมพ์มีการแจ้งกรณีที่เกิดขึ้นไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อทำการสอบสวนต่อไป

สำนักพิมพ์ขอความร่วมมือให้ลูกค้าที่เคยทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกับ phoenixnext.com ทั้งหมด ทำการระงับการใช้งานบัตรโดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ขอความกรุณาให้ท่านเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ไว้ โดยสำนักพิมพ์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0645049106, 0967023173, 0802432684 ทุกวันตั้งแต่ 8:00 – 21:00 น.

การแจ้งขอรับการชดเชยค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่

  • ใช้ Email ที่ใช้ในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ส่งข้อมูลมาที่ [email protected]
  • แนบสำเนาการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมออกบัตรจากธนาคาร
  • แจ้งเลขบัญชีที่ใช้ในการรับเงิน (ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)